En byggnads yttre skal speglar dess insida. En fräsch och förnyad fasad ger ett intryck av en modern och välvårdat boende. Våra medarbetare har en välgrundad yrkeskunskap inom mur och putsning av olika slags fasader, där vi arbetar med att bygga nya samt restaurera gamla.