FÖRETAGSPROFIL

VILKA ÄR VI?
Sota Byggtjänster AB är ett familjärt och etablerat byggnadsföretag som utför alla förekommande bygg, renovering och servicearbeten vid ny, om- och tillbyggnation. Vi arbetar med totalentreprenader och utför arbeten åt byggherrar, företag och kommuner i Göteborgsområdet.

OM SOTA BYGGTJÄNSTER
Företaget grundades 2016 av Gerald Sota och bestod av tre anställda. I dagsläget består vi av 20 anställda och har en omsättning på 20 mkr. Vår främsta tillgång är vårt team, som består av tre anställda som sköter ekonomi, projektledning och administration, samt 17 självgående snickare och hantverkare inom alla yrkesgrupper för att erbjuda en helhetslösning för projekten. Vi sköter samordning och projektledning av alla våra yrkesgrupper för bättre kvalitetssäkring och godare kommunikation genom hela byggprocessen för vår uppdragsgivare. Vi satsar på kompetensutveckling, god kommunikation och sammanhållning, men störst vikt sätts på trivsel.

VÅRT ARBETSSÄTT
Vi samarbetar i en strukturerad form där beställare, byggföretag och andra nyckelaktörer gemensamt utför byggprojektet. Vi träffas kontinuerligt under hela byggprocessen där ärlighet och kunskap tas till vara. Med hjälp av alla parters yrkeskunskaper och resurser utförs arbetet effektivt med kvalitet och ändamålsenlighet i fokus. Vårt mål är att på ett professionellt och effektivt sätt leverera en kvalitativ och fulländad produkt enligt kundens önskemål.

HÅLLBARHETSPERSPEKTIV
Sota Byggtjänst AB arbetar aktivt med att följa upp projektens ekonomi, tidsplan och kvalitet. Våra arbetare har en lång erfarenhet inom byggbranschen och därför är smartast konstruktionslösning och materialval en aktiv diskussion för ett mer effektivt och kvalitativt arbete.

KVALITET OCH MÅL
Vi arbetar enligt ett eget kvalitetsledningssystem och använder oss av kvalitativa material från ledande leverantörer för att nå långsiktiga kundlösningar. Vårt långsiktiga mål är att bli ett väletablerat och utvecklat byggföretag med goda värderingar och nöjda kunder. Vi vill förmedla en stark trygghetskänsla i varje projekt som vi utför åt våra kunder.

Vad våra kunder säger om oss

KÄRNVÄRDEN

Sota Byggtjänster utgår alltid ifrån tre principer: Respekt, Punktlighet och Kvalitet. Med dessa kärnvärden lägger vi grundpelarna för hela vår verksamhet. Läs mer om våra kärnvärden under flikarna

RESPEKT

Att uppträda med ärlighet och integritet är vad som hos oss kännetecknar ett respektfullt arbetssätt. På så sätt främjar vi samarbete och upprätthåller en god relation med våra kunder. För oss är det viktigt att vi hjälps åt för att tillsammans uppnå vårt gemensamma mål. I retur får vi våra kunders förtroende för vårt flitiga arbete.

PUNKTLIGHET

I byggbranschen är tid lika med pengar. Vi på Sota Byggtjänster har alltid värnat om att hålla hos till tidsplanen och våra överenskommelser. Med hjälp av vår goda skicklighet och långa arbetserfarenhet lyckas vi alltid att slutföra arbetet inom tidsramen för projektets ändamål. Samtidigt värnar vi även för arbetets noggrannhet och kvalitet.

HÅLLBARHET

På Sota Byggtjänster arbetar vi för att bidra till en hållbar samhällsutveckling. Därför lägger vi stor vikt på vårt sociala, ekonomiska och miljömässiga ansvar. Genom att värdera hållbarhet så tänker vi långsiktigt i alla våra företaganden. Vi har ett framtidsperspektiv i det vi gör, från kundbemötande till miljöbelastningen genom våra arbetsprocesser.