Brämaregården, Hisingen | Sota Byggtjänster AB
Sota Byggtjänster AB - Byggbolag med heltäckande service

Enter your keyword

Brämaregården, Hisingen

Brf. Älvsidan vill ha hjälp med att byta tak, fasad och fönster samt målning av trapphus och polering av trappor.

Fastigheten  har 7 trappuppgångar med 48 lägenheter inklusive 6st på vinden. Fastigheten har dragit på sig en del sättningsskador genom åren och 7B hade omfattande sättningsskador dän man fick knacka ner en del av befintlig puts och lägga på ny armerad puts.
Väggarna var målade med en akrylat så de tvättades och målades i två ljusa grå nyanser med en ny akrylat.

Trapporna hade genom åren fått en hel del skador och rengjorts med fel rengöringsmedel så en lagning och polering av dessa vad välbehövlig.

Fastigheten är uppförd med betongstomme med isolering och fasadplåt monterad på stålreglar, fasadplåten är uttjänad och rostskyddet har slitits ut så plåt har till viss del börjat rosta. Kund insåg att med den nya plåten måste även balkongfronterna bytas vilket kom som tillägg.

Investor Name:
Published Date:
1970-01-01
Location:
Value:
brämaregårdenklar
Architecture: